6 kilo, 6 veckor! – Hälsosam kost förlänger livet

Kroppen är komplex till sin natur och det är många delar som påverkar vår helhetshälsa. Utan närings- och ändamålsriktig mat så minskar man möjligheten till en frisk och sund kropp och därmed en god hälsa. Här hittar du den information som förhoppningsvis kan vara till hjälp för dig för att uppnå optimal hälsa.

Har du undrat över vilka livsmedel som innehåller mest näring och hur stor del av det dagliga intaget som varje livsmedel har, tillika dess energiinnehåll, se mat.

Vill du få reda på vilka vitaminer och mineraler vi behöver och vilka livsmedel som innehåller mest. Varför långsamma kolhydrater är bättre än snabba, varför den fleromättade fettsyran Omega 3 är så bra?

Nu förtiden duggar de senaste kostråden allt mer tätt, men vad ska man tro på i detta stora spektrum av olika specialdieter och kostråd. Som individ måste man därför i alla dessa kost- och hälsoråd från olika aktörer fråga sig vad som verkar rimligt, och fråga sig vad som faktiskt passar just mig innan man tar till sig alla dessa läror med hull och hår. Många bitar har dieterna gemensamma, vissa delar skiljer dom åt. Ny forskning har även fört det med sig att dieterna med tiden har anpassat sig till varandra på vissa bitar, man blir tvungen att flytta fram sina positioner så att säga för att verka mer trovärdig. Så vem har rätt och vem har fel! Troligtvis har många kostkoncept några sanningar som vi kan ta del av, och eftersom kost är något som ofta kan fungera väldigt individuellt så finns det givetvis personer som förordrar den specifika kostmetod som just dom har valt före någon annans. Inget annat vore väl att vänta …

I en och samma familj kan exempelvis en person frossa i så kallade snabba kolhydrater och må utmärkt och inte gå upp i vikt, medan en annan person blir både trött, däst och överviktig av samma föda. Redan här visar sig olika sanningar för vilken kost som bör gälla och denna förståelse för kostens betydelse för olika individer ställer givetvis till planeringen av bra måltider. Vi är alla individer och som sådana kan faktiskt kosten fungera olika på oss från person till person.

Många sanningar om hur och vad vi ska äta kommer kvarstå men vi får nog förvänta oss att en del av dagens sanningar faller och nya kommer uppstå, och vi kan vara ganska så säkra på att ju starkare vetenskapliga belägg det finns för vad som gäller inom någon specifik kostfråga desto större chans är det att de befintliga kostmetoderna kommer anpassar sig till dessa nya rön. Men även myndigheterna och deras rekommendationer förändras efter nyare rön, även om det kan ta längre tid. Man kan lätt konstatera att även Sveriges Livsmedelsverk har förändrat sin inställning under årens gång. Dessutom så kommer hela tiden nya kostkoncept presenteras för oss konsumenter, så det är inte helt enkelt.