Monthly Archives: december 2015

Syra/basbalansen – PH-värde

Ät den föda som inte försurar din kropp! Syra/basbalansen är ett ganska nytt begrepp som man allt mer börjar ta hänsyn till. Det var dr Ragnar Berg, som i Tyskland och Sverige på 30-talet påvisade att vissa födoämnen är syrabildande och att vissa andra är basbildande. Grundregeln är att frukt och grönt skapar basiska reaktioner

Read More