Enzymer

Enzymer behövs för att vi ska kunna tillgodogöra oss näringen från kosten!

Enzymer är proteiner/äggviteämnen som sätter igång kemiska reaktioner i kroppen och fungerar därför som katalysatorer. Enzymerna behövs för nedbrytninen av maten. Mineralämnen, vitaminer eller hormoner kan inte vara verksamma i kroppen utan dessa enzymer. Våra organ, celler och vävnader behöver därför dessa enzymer för att kunna fungera fullt ut. Enzymerna är i sin tur beronde av olika näringsämnen för att kunna fungera fullt ut.

En cell kan innehålla upp mot 1000 olika enzymer.

Enzymer förekommer också naturligt i kosten, i alla råvaror. Man kan även ta enzymtillskott vid eventuell obalans, exempelvis vid problem med matsmätningen. Naturliga produkter är då att föredra. Finns grönsaker och frukt. Vetegräs, groddar, ananas, papaya och Aloe Vera juice innehåller mycket naturliga enzymer. Enzymer förstörs till viss del vid tillagning av maten, därför är råkost och grönsaker så viktiga för att tillföra naturliga enzymer till vår kropp. De naturliga enzymerna kan till viss del göra det jobb som de enzymer som kroppen producerar, exempelvis hjälpa till vid matsmältningen.

Kroppens enzymtillverkningen avtar med stigande ålder. Intag av naturliga enzymer kan då vara viktig som kompensation. Enzymernas påverkan på vår kropp är långt från färdigutforskad.

Huvudgrupper av enzymer
Det finns mängder av enzymer med olika funktioner i människokroppen. Man brukar dela in enzymer i 3 huvudgrupper:
Ämnesomsättningsenzymer
Matsmältningsenzymer
Matenzymer

Lite mer om enzymer
Alla näringsämnen styrs av enzymer.
Enzymer består av proteiner/äggviteämnen.
Vissa aminosyror räknas även som enzymer, exempelvis tyrosin, se proteiner.
De mentala och fysiologiska funktionerna i kroppen styrs av enzymer.
Coenzymerna mineraler, vitaminer eller hormoner måste till för att enzymer ska fungera optimalt.
Enzymer hjälper till med att ta ur mineralerna ur födan.
Kroppen tillverkar enzymer hela tiden, och de förstörs efter de fullgjort sin uppgift.
Alla levande celler innehåller enzymer.
Enzymer omvandlar proteiner från maten till aminosyror som kroppen använder sig av. Aminosyrorna hjälper till att transportera enzymerna till de olika kroppsfunktionerna.
Kroppen kan lida av enzymbrist vilket kan leda till obalans och sjukdom i kroppen. Därför kan man ta näringstillskott även av enzymer på samma sätt som mineraler och vitaminer. Även hormoner kan tillföras kroppen vid hormonbrist.

Några vikiga matsmältningsenzymer
I saliven: Saliv innehller enzymet amylas som bl.a. bryter er kolhydrater till maltos.
I magsäcken: Pepsin är ett matsmältnngenzym som används för att bryta ner proteiner. Pepsin är beroende av att det finns tillräckligt med magsyra i magen. Obs! magsyran kan avta med stigande ålder eller vid stree och sjukdom vilket kan påverka pepsintillverkningen.
I Tolvfingertarmen: bukspottskörteln tillför enzymet amylas som bryter ner kolhydrater, enzymet lipas som bryter ner fett och enzymet trypsin som bryter ner proteiner.
Obs!
vid fasta så minskas användningen av matsmältningsenzymer i kroppen, istället börjar kroppen använda enzymer för att hjälpa kroppen med avgiftingen, och bortforslingen av döda celler och skapande av nya celler.