Mineraler – för din hälsa

Mineraler behövs för kroppens uppbyggnad!

Kroppen består främst av ca 20-tal olika grundämnen. Förutom syre, kol, väte och kväve så finns det ett antal mineralämnen (spårämnen) som kroppen behöver. De viktigaste/vanligaste mineraler som kroppen behöver är: jod, järn, kalcium, kalium,
koppar, krom, magnesium, mangan, molybden, natrium, selen och zink.

Det finns ett flertal andra mineraler som inte är lika utforskad men som anses vara viktiga: fluor, fosfor, svavel, kobolt, kisel, brom, bor mf. En del mineraler fungerar också som antioxidanter.

Mineralbrist är vanligt, kontrollera om brist förekommer hos dig!

De odlade grödor vi köper och äter har dessvärre ofta minskade mineralhalter genom en allt för kraftig utarmning av jorden där de odlas, detsamma gäller mineraler i från uppfödda djur som vi äter. Kött från vilt och alternativodlade grönsaker kan därför ha en bättre sammansättning av mineraler. Det finns ett flertal mineraler som inte är utforskade vad de har för funktion på kroppen, så läran om mineralernas positiva egenskaper på kroppen är långt i från färdigutforskad, det samma gäller de eventuella mineralbrister som vi kan lida av för de lite mer undanskymda mineralerna i kroppen. Mineralernas stora inverkan på kroppen kommer nog visa sig vara väldigt viktig för ett långt och friskt liv i framtida forskning.

Mineralämnen ingår även i olika enzymsystem och är av stor vikt för att kroppen ska kunna fungera optimalt. Balans på övriga näringsämnen gynnar även mineralbalansen, mineralbalansen kan rubbas av stress.

Rekommenderade RDI- och ODI-värden
Beskrivning av enheter för dagsbehov, RDI-värdet och ODI-värden mm hittar du här.

Nedan sammanställs rekommenderad värden för såväl de rekommenderade RDI-värden samt de alternativa ODI-värdena och de terapeutiska värdena vad gäller daglig rekommenderad dos:

Mineraler, de viktigaste                          RDI-

värden                   

ODI-

värden                

Terapeutiska värden               
Jod 150 µg 150 – 300 µg 100 – 1000 µg
Järn 14 mg 30 mg  (15 – 25 mg för män) 10 – 50 mg
Kalcium 800 mg 1 – 1,5 g 1 – 1,5 g
Kalium 3,1 g 300 mg finns inte
Koppar 0,9 mg 0,5 – 2 mg 2 – 4 mg
Krom 50 µg 200 – 600 µg 200 – 1000 µg
Magnesium 300 mg 500 – 750 mg 300 – 800 mg
Mangan 2,5 mg 15 – 30 mg 2 – 60 mg
Molybden 150 µg finns inte 100 – 1000 µg
Natrium 0,5 g finns ej 300 – 3000 µg
Selen 50 µg 100 – 400 µg 200 – 300 µg
Zink 15 mg 22,5 – 50 mg 20 – 100 mg

 

Mineraler, övriga                

    

RDI-     värden                ODI-värden              Terapeutiska värden
Bor finns inte 3 mg 3 mg
Fluor finns inte finns inte finns inte
Fosfor 800 mg. finns inte finns inte
Svavel finns inte finns inte 500 – 1000 µg

RDI-värdena baseras på NNR – Nordiska näringsrekommendationer samt Danska Sundhedsminestrium (DS) där värden ej rekommenderade från NNR, se SLV. DE genomsnittliga ODI-värdena samt terapeutiska värden är tagna av Leibowitz, Lesser, Lieberman mf.

Vill du veta mer om den juridik som gäller i dag för livsmedel eller kosttillskott mm. som påstås förebygga, bota eller lindra sjukdom och måste klassificeras som läkemedel