Olika sockerarter

Socker tillhör kolhydratgruppen och ger 4 kcal/gram i energi. Beroende på kolhydraternas sammansättning så indelas dessa i enkla sockerarter (monosackarider, disackarider) och sammansatta sockerarter (polysackarider). Disackarider och polysackarider måste först spjälkas till monosackarider för att tarmen ska kunna ta upp dem. De enkla sockeraterna tas därför snabbare upp i blodet. Stärkelse är en polysackarid som består av glukos och tar längre tid att bryta ner. Observera att det är den sammanlagda måltidens alla livsmedel som påverkar hör högt och snabbt blodsockret stiger vid en måltid. Nedan listas sockerarterna:

 

Namn Påverkan på blodsockret Beskrivning
Glukos

 

Hög

GI 100

 

Glukos (dextros/druvsocker/blodsocker) är en monosackarid. Finns i sin fria form främst i frukt och bär samt i grönsaker.

 

Stärkelse innehåller sammanfogade glukosmolekyler,

s k polysackarider. Dessa tar det längre tid för kroppen att bryta ner, därför kan stärkelse har varierat Gi-värde från låg till högt.

Fruktos Mellan

GI 19

 

Fruktos (fruktsocker/levulos) är en monosackarid. Finns i sin naturliga form i frukt och bär, grönsaker och honung. Fruktos är sötast av alla naturliga sockerarter men har ändå ett relativt lågt GI-värde, beroende på att levern måste omvandla fruktos till glukos vilket tar tid.
Galaktos Mellan Galaktos är en monosackarid.
Finns i mjölk, mjölkens laktos (mjölksocker) och bl. a. i pektin.
Sackaros

 

Hög

GI 68

Sackaros (vanligt socker) är en disackarid.

Sackaros = glukos + fruktos

 

Finns naturligt i rörsocker, frukt och bär och grönsaker.

Laktos

 

 

Mellan

GI 46

Laktos (mjölksocker) är en disackarid.

Laktos = glukos + galaktos

 

Finns i mjölk, i komjölk ca 3-5 %.

Maltos

 

Hög

GI 107

Maltos (maltsocker) är en disackarid.

Laktos = glukos + glukos

 

Finns i öl, bildas när stärkelsen i korn bryts ner.

Stärkelse Låg – Hög

 

Stärkelse är en polysackarid bestående av sammanfogade glukosmolekyler. Finns i spannmålsprodukter, potatis, ris mf.

Tabell: GI-värdena har referensen glukos som har GI-värdet 100.

 

Tillsatser av socker i livsmedel

Tillsatser av socker i maten i livsmedel är väldigt förekommande i de flesta produkter vi köper i affären. Finns i halvfabrikat av alla de slag, i snabbmatsförpackningar, läsk, juice, yougurt mm. Uppvaknandet av att vi stoppar i oss alldeles för mycket socker har satt i gång debatten och i samverkan med konsumenternas nya krav tar producenterna nu fram nya alternativ. Ofta har en sänkning av försäljning av vissa produkter som läsk och juice hjälp till för att skynda på producenterna. Nya produkter kommer hela tiden men det är svårt för oss konsumenter att helt greppa budskapen. Vi har blivigt så sockerberoende så skulle man sänka sötheten i många produkter så skulle vi troligtvis inte vilja köpa dem, därför alla dessa tillsatser. Dessutom är det billigare för producenten med tillsatser. Ofta har man dragit ner eller tagit bort sockertillsatserna av rent socker (sackaros) och ersatt detta med någon annat i nyare produkter. De bästa skulle vara om man försökte använda rent fruktos från naturliga livsmedel men som oftast så är det sötningsmedel av mer konstgjord karaktär som man tillsatt. Visserligen kan dessa sötningsmedel vara energifria och på det viset vara bra för att kontrollera blodsockerhalten, men eftersom de inte är naturliga så vet vi väldigt lite om deras eventuella biverkningar på sikt. Detta är något som de har gemensamt med andra tillsatser, konserveringsmedel mm. som tillsätts i våra livsmedel. För mer information och godkända tillsatser sök hos SLV.

 

Modifierade sötningsmedel med mindre energi:

Dessa räknas inte som sockerarter utan är sockeralkoholer som utvunnits ur sockerarter. Dessa är mindre söta än vanligt socker och höjer inte blodsockerhalten lika mycket, men de kan ge likvärdig energi. Så, håll öga på dessa beteckningar då de inte kanske är helt klart för såväl diabetiker som övriga konsumenter. De kan även vara laxerande om mer än 10 % av dessa ämnen är tillsatta. Dessa sockerarter absorberas relativt långsamt av kroppen. Här kommer de vanligaste:

 

Namn Påverkan på blodsockret Beskrivning
E 420 Sorbitol och Sorbitolsirap låg Sorbitol utvinner man ur vanligt druvsocker (glukos). Det ger halva energitillskottet av glukos, 2 kcal/gram och därmed mindre blodsockerhöjning. Har en viss laxerande verkan vid större intag.
E 421 Mannitol låg Mannitol utvinner man ur fruktsocker (fruktos). Det ger 1.6 kcal/gram i energitillskott. Har en viss laxerande verkan vid större intag.
E 953 Isomalt låg Isomalt utvinner man ur vanligt socker (sackaros). Det ger 2 kcal/gram i energitillskott. Har en viss laxerande verkan vid större intag.
E 965 Maltitol, maltitolsirap mellan Maltitol utvinner man ur maltos (tex. korn). Det ger2.1 kcal/gram i energitillskott. Har en viss laxerande verkan vid större intag.
E 966 Laktitol låg

 

Laktitol utvinner man ur laktos (mjölkprodukter). Det ger 2 kcal/gram i energitillskott. Har en viss laxerande verkan vid större intag.
E 967 Xylitol mellan

 

Xylitol är ett naturligt sötningsmedel som man utvinner ur björkved. Det ger 2.4 kcal/gram i energitillskott.

Tabell: Modifierade sötningsmedel.

 

Energifria sötningsmedel:

Artificiella energifria sötningsmedel kan också ofta vara tillsatta vår kost. Dessa utvinns inte ur naturen utan är kemiskt framställda, de ger sötma men ingen energi vilket kan vara bra. De kan ofta vara 100 – 200 gånger sötare än vanligt socker. Deras eventuella biverkningar på kroppen har inte studerats fullt ut och många flera av dem har fått dåligt rykte. Asparatam är ett sådan tillsats som möjligen anses kunna ge cancer och bör undvikas hos små barn enligt vissa rapporter. Framtida forskning får klargöra detta. Här nedan kommer de vanligaste ur denna grupp:

 

Namn Påverkan på blodsockret Beskrivning
E 950 Acesulfam-K försumbar Acesulfam K är ett syntetiskt sötningsmedel, är ca 150 gånger sötare än vanligt socker (sackaros). Vanligt i olika lightprodukter, drycker mm. Tillför ingen energi, bra alternativ för diabetiker.
E 951 Aspartam försumbar Aspartam är uppbyggda av de två aminosyrorna fenylalanin och asparaginsyra, är ca 200 gånger sötare än vanligt socker (sackaros). Vanligt i olika lightprodukter, lågkaloriprodukter, drycker mm.Tillför ingen energi, bra alternativ för diabetiker. Aspartam är omstritt då det anses inverka negativt på humöret, dessutom anser man det vara cancerframkallande, vilket inte riktigt är belagt.
E 952 Cyklamat, Cyklaminsyra försumbar Cyklamat är ett syntetiskt sötningsmedel, är ca 30 gånger sötare än vanligt socker (sackaros). Var förbjudet på 60-talet när man kopplade cancer till Cyklamat, är nu åter godkänt som sötningsmedel. Finns i glass, drycker mm. Tillför ingen energi.
E 954

Sackarin

försumbar Sackarin är ett syntetiskt sötningsmedel, är ca 300 – 700 gånger sötare än vanligt socker (sackaros). Det är det starkaste sötningsmedlet och kombineras ibland med cyklamat eller aspartam. Finns i lightdrycker mm. Tillför ingen energi, bra alternativ för diabetiker.
E 955 Sukralos försumbar Sukralos framställs av vanligt socker, är ca 600 gånger sötare än vanligt socker (sackaros). Finns i sockerfria produkter som saft, yougurt, ketchup mm.Tillför ingen energi, bra alternativ för diabetiker.

Tabell: Energifria sötningsmedel.

 

 

Olika sockerbeteckningar i livsmedel

Det är som sagt svårt för konsumenten att förstå och sätta sig in i alla beteckningar om produkters innehåll av socker. Nedan följer vanliga beteckningar:

  • Sockerfri/Utan socker: Livsmedel som saknar naturliga eller tillförda sockerarter. Däremot kan sötningsmedel finnas.
  • Ej tillsatt socker/Osockrad: Inget extra socker tillfört. Däremot kan livsmedlet innehålla naturligt socker som ingår i produkten, ex. fruktos eller laktos. Dessutom kan sötningsmedel finnas.
  • Osötad/Icke sötad: Inga ämnen som tillför söt smak är tillsatta. Inte heller sötningsmedel. Den optimala proukten kan tyckas.
  • Utan vanlig socker/Vanligt socker ej tillsatt: Innehåller inte vanligt socker (sackaros). Däremot kan livsmedlet innehålla naturligt socker som ingår i produkten, ex. fruktos eller laktos. Dessutom kan sötningsmedel finnas.
  • Mager, Lätt, Light, energisnål: är livsmedelsprodukter där innehållet av socker och fett är lågt. Antingen ska sockerhalten minskat med minst 25 % eller fetthalten men minst 50 %. Dvs den totala energinivån hos livsmedlet är sänkt.